Responsive image
Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image

Ulusal Toplantılar
5 - 7 Eylül 2019

VI. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Samsun
8 - 11 Eylül 2019

12. Sebze Tarımı Sempozyumu

Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Kayseri